|  Startsida |  Hårdvara |  Nätverk |  Programmering |  Programvara |  Felsökning |  System |   
Programmering
 • C /C + + -programmering
 • Computer Programspråk
 • Delphi Programmering
 • Java Programming
 • JavaScript programmering
 • PHP /MySQL Programmering
 • perl Programmering
 • python Programming
 • Ruby programmering
 • Visual Basics Programmering
 • * Dator Kunskap >> Programmering >> Computer Programspråk >> Content

  Hur fungerar ADO.NET Funktion

  ? ActiveX Data Access Objects kan du använda befintliga objektorienterad programmering färdigheter för att komma åt och manipulera data . ADO.NET består av användbara klasser som finns i Microsofts . NET Framework . När du lär dig några ADO.NET begrepp , kan du börja skapa kraftfull . NET-applikationer som fungerar med flera datakällor effektivt . Visual Studio och . NET

  Du kan koda en . NET-program med hjälp av en textredigerare , men det är inte en snabb strävan . Utvecklare som skapar komplexa applikationer sparar tid genom att använda Visual Studio kod redaktörer , mallar , guider och inbyggda verktygslådan kontroller . När du behöver komma åt en databas , hjälper Visual Studio server Explorer kan du enkelt upprätta en anslutning till den . Microsofts gratis version , Visual Studio Express , har många av de funktioner som finns i kommersiella program och låter dig bygga datadrivna program som använder ADO.NET .
  Ansluta till datakällor

  en av fördelarna med att använda ADO.NET är möjligheten att koppla från en datakälla och arbeta med data lokalt . Flera användare kan göra uppdateringar till data , och din ansökan kan senare ansluta till datakällan och tillämpa de ändringarna på ett säkert sätt . ADO.NET gör detta möjligt genom att ge dig tillgång till leverantören komponenter såsom Command objektet : Du helt enkelt spara en datakälla s anslutning sträng i en konfigurationsfil och använd Command objektet att läsa att strängen och ansluta till datakällan
  . Addera hämta data

  Ytterligare ADO.NET komponenter underlätta anslutning till datakällor såsom SQL Server , Access, webbtjänster och även XML-filer . Lätt och kunna hämta data snabbt , DataReader komponenter är användbara när du behöver fylla skrivskyddade kontroller såsom repeatrar och listboxes .

  DataAdapter komponenter kan du hämta relationella data och lagra den i objekt såsom en DataTable , som kan innehålla en del av eller alla de rader och kolumner som finns i en datakälla och DataSets , som består av en eller flera DataTables . När du har skapat ett av dessa objekt , kan du dela den med andra metoder eller klasser i din ansökan .
  Dataabstraktion Fördelar

  ADO.NET reducerar koden komplexitet och gör det lättare att uppdatera din källkod i framtiden genom att separera logik som hämtar data från den logik som använder uppgifterna . Din användargränssnitt eller affärslogik moduler behöver inte ens veta vilken typ av datakälla som används av programmet . Detta innebär att du kan ändra din datakälla från en SQL Server-databas till en webbtjänst utan att ändra programmets huvudsakliga kod .

  Tidigare:

  nästa:
  relaterade artiklar
  ·Hur man kompilerar och kör program med SSH
  ·Hur man bygger en hashtag Retweeter
  ·Hur man uppdaterar en programförklaring i Informix
  ·Character Array vs String
  ·Hur man gör en hemsida ansökan en DLL i ASP
  ·Hur man avgör Algoritmer
  ·Hur man kompilerar en RESX fil till en DLL
  ·Hur man skapar en iPhone Installer Package
  ·De bästa metoderna för Massor av matematiska beräkni…
  ·UML-diagram Explained
  Utvalda artiklarna
  ·Hur konvertera Hex till Decimal i MIPS
  ·Hur konvertera en C + + String till LStrHandle
  ·Skriv Handledning för JavaScript
  ·Hur man öppnar en fil i PHP
  ·Hur till Öppen CSV -filer i ett Microsoft Excel- progr…
  ·Hur man använder Python Apache
  ·Hur vill kolla om en textruta är tomt i VB
  ·Konvertera Binary i PHP
  ·Hur man bygger en egen Web Content Management System
  ·Hur man byter en URL och spara en fil med PHP
  Copyright © Dator Kunskap http://www.dator.xyz