|  Startsida |  Hårdvara |  Nätverk |  Programmering |  Programvara |  Felsökning |  System |   
Programmering
 • C /C + + -programmering
 • Computer Programspråk
 • Delphi Programmering
 • Java Programming
 • JavaScript programmering
 • PHP /MySQL Programmering
 • perl Programmering
 • python Programming
 • Ruby programmering
 • Visual Basics Programmering
 • * Dator Kunskap >> Programmering >> Computer Programspråk >> Content

  Hur man kompilerar en RESX fil till en DLL

  Datorprogram använder olika filformat för att lagra statiska data . Till exempel kan en . Net program lagra data i ett . Resx resursfil. Denna fil använder XML- språk för att lagra data , och kan därför redigeras av valfri textredigerare . En resurs filen kan användas för att lagra text i en . Net webbsida under olika språk . För att korrekt använda . Resx filen måste du konvertera den till ett Dynamic Link Library med ett par kommandorader som är hemma i . Net utvecklingsmiljö . Saker du behöver Review, Visual Studio 2010
  . Resx File
  Visa fler instruktioner
  1

  Öppna Visual Studio kommandotolken genom att klicka på Start-menyn och navigera till " Visual Studio 2010 \\ Visual Studio Tools . "
  2

  Type " resgen.exe /kompilera " i kommandotolken , skriv sedan in namnet på den . Resx filen du tänker konvertera .

  3

  Hit "enter " för att kompilera Resx filen
  4

  Type " al.exe /ut : File.dll /embedresource : " . . in kommandot prompten , följt av filnamnet producerats i det tidigare steget . Detta filnamn är originalet . Resx namn med tillägget. Resurser .
  5

  Hit "enter " för att generera en DLL -fil . Den . Resx filen nu omvandlas till en DLL som heter " File.dll . " Addera

  Tidigare:

  nästa:
  relaterade artiklar
  ·Hur konvertera en Hex File
  ·Hur man bygger SaaS applikationer
  ·Connect : Direct Coding Tricks
  ·Hur hittar buffertspill
  ·Hur hämta Web Service rådata
  ·Hur man startar Datorer
  ·Office Communicator Protokoll
  ·Ställa Focus till ASP.NET -kontroller
  ·Hur man bestämma antalet knappar i en WPF Toolbar
  ·Hur man skapar Nedsänkt Använda HTML- koder
  Utvalda artiklarna
  ·Hur man skapar en enkel Web Service
  ·Hur du använder Modulus Med Double
  ·Hur man använder text till tal på Android
  ·Hur man beräknar summan av 3 siffror i Visual Basic
  ·Hur man drar en Five Point Star Använda Python Språk
  ·Hur man skall fördela en fil
  ·Hur Pass By Value och förbi uppslagsverket i Visual Ba…
  ·Hur man använder preferens Loader på en iPhone
  ·Handledning för Microsoft Visual Studio
  ·Hur hämta värde Kryssruta
  Copyright © Dator Kunskap http://www.dator.xyz