|  Startsida |  Hårdvara |  Nätverk |  Programmering |  Programvara |  Felsökning |  System |   
Programmering
 • C /C + + -programmering
 • Computer Programspråk
 • Delphi Programmering
 • Java Programming
 • JavaScript programmering
 • PHP /MySQL Programmering
 • perl Programmering
 • python Programming
 • Ruby programmering
 • Visual Basics Programmering
 • * Dator Kunskap >> Programmering >> Computer Programspråk >> Content

  Vad är syftet med en boolesk operator

  ? Programmerare och webbutvecklare använder booleska operatörer för att kontrollera flödet av verkställighet i sina webbplatser och applikationer . Många programmeringsspråk använda booleska variabler och värden . Villkorssatser använder ofta booleska operatörer för att utföra tester på programdata och resultaten av dessa tester avgöra vad som ska hända vid en viss tidpunkt under exekvering . Booleska operatorer tillåter programmerare att skapa komplexa kedjor av tester i sina manus . Booleska värden

  booleska värden kan bara vara antingen sant eller falskt . De flesta programmeringsspråk stöder booleska variabler , som i följande JavaScript exempel: var ÄRJÄMN = false;

  Booleska variabler ofta har namn som indikerar deras syfte . Till exempel , kan denna variabel anger huruvida ett antal ingångsvärde är jämn, med ett värde true om det är falskt , om det inte är . Booleska variabler och värden ger programmerare ett verktyg för att hantera oförutsägbara situationer som indata och importerade data .
  Reglering flöde

  booleska operatörer och värderingar ofta är inblandade i kontrollen flöde . Styrflöde avser strukturer programmeringsspråk. Snarare än ett skript utför en rad i taget från början av en fil till slutet , kontrollstrukturer låter programmerare diktera olika flöden av utförande för att passa särskilda omständigheter . Till exempel, om en användare anger data för ett program fungerar , men uppgifterna är inte giltigt av någon anledning , kan ansökan behöva uppmana användaren att anpassa sin ingång . En boolesk testet kunde kontrollera ingången för giltighet . Om ingången inte är giltigt , bör programmet för att utföra en annan process .
  Villkorssatser

  Programmeringsspråk använda booleska operatorer som en del av villkorssatser . Följande exempel PHP kod visar ett villkorligt test : if ( strlen ( $ användarnamn ) > 20 ) echo " Namnet är för långt " ,

  här testet kontrollerar längden på en sträng variabel . Om längden på strängen är större än 20 , kommer innehållet i satsen ska köras . Detta innebär att det villkorliga testet gav ett verkligt värde . Om strängen inte är längre än 20 tecken , returnerar testet ett falskt värde .
  Syntax

  booleska operatörer tillåter programmerare att kedjan villkorliga tester tillsammans . Följande exempel Java-kod visar : if ( someNumber < 10

  Tidigare:

  nästa:
  relaterade artiklar
  ·Vad är skillnaden mellan en församling Språk & en ma…
  ·Vad är ett kommando Argument
  ·Hur man anropar en JavaScript -funktion från Python
  ·Lägga till Slow Motion till WMP
  ·Hur man använder objektorienterad programmering teknik…
  ·Hur att binda till en typ av objekt Med WPF
  ·Hur Uppskatta Transfer Functions fysikaliska system i M…
  ·Callback-funktion
  ·Hur ställer jag in ActiveX-kontroller
  ·ASP vs PHP Kodning Hastighet
  Utvalda artiklarna
  ·Hur man byter Radmatningar i en MySQL String
  ·Den pass funktion i Python
  ·Vad är en Boolean typ
  ·Visual Basic Villkor Explained
  ·Lägga till kolumner i Datagrid
  ·Hur får man en Föregående Sida URL i PHP
  ·Hur man skapar en High- Tech Hemsida
  ·Konvertera QBasic till Visual Basic
  ·Hur man tar bort en enhet från en array i PHP
  ·Hur man skapar en klass i Visual Basic
  Copyright © Dator Kunskap http://www.dator.xyz