|  Startsida |  Hårdvara |  Nätverk |  Programmering |  Programvara |  Felsökning |  System |   
Programmering
 • C /C + + -programmering
 • Computer Programspråk
 • Delphi Programmering
 • Java Programming
 • JavaScript programmering
 • PHP /MySQL Programmering
 • perl Programmering
 • python Programming
 • Ruby programmering
 • Visual Basics Programmering
 • * Dator Kunskap >> Programmering >> C /C + + -programmering >> Content

  Vad är meningen med ANSI

  ? Kort för American National Standards Institute , strävar ANSI att stärka den amerikanska marknadsplatsen ställning i världsekonomin genom att övervaka utvecklingen och användningen av normer , eller standarder . Dessa " frivilliga konsensus " standarder möjliggör kompatibilitet mellan elektronik och olika varumärken , kraftigt gynnar konsumenterna . ANSI C -programmering språk , som ibland kallas ANSI programmeringsspråk , förblir ett mäktigt exempel på ANSI : s betydelse i dagens värld . American National Standards Institute

  ANSI har spelat en viktig roll som standardiseringsorgan i datavärlden , tillsyn över allt från programmeringsspråk till grundläggande dator tecken . Med utvecklingen av den första standard teckenuppsättning för datorer , så kallade ASCII , förutsatt ANSI 256 standardiserade tecken för alla datorer att använda . Idag kan alla moderna operativsystem erkänna ASCII , ger en grund för nästan alla språk datorprogrammering idag . Addera C Programming Language

  Först utvecklades 1972 vid Bell Telephone Laboratories , programmeringsspråket C gav en högre nivå programmeringsspråk för utvecklare att använda med operativsystemet Unix . C genomgick förändringar att göra den mer portabel och att åtgärda problem kvar från sin föregångare språk B. I början av 1980-talet , insåg utvecklarna att C behövde en formell standard , vilket ANSI att bilda X3J11 utskottet att producera en C-standard .
  Addera ANSI C

  År 1989 etablerade ANSI den första C- standarden , kallad ANSI C. kärnan i C- språket förblev oförändrad vid standardiseringskommitté , med endast en stor förändring för själva språket som gör vissa programmeringskommandon mer explicit . X3J11 skapat ett mödosamt fullständig beskrivning av C standardbibliotek för framtida användning av programmerare och utvecklare . Ytterligare förfining av C-språket under 1999 ledde till en ny standard som kallas ANSI C99 . Addera ANSI C Idag

  X3J11 utskottet endast kommentarer och gör tolkningar utifrån befintliga ANSI C99 standard vid tidpunkten för publiceringen . För nya kommandon och tillägg , anser en undergrupp som kallas NCEG , eller numerisk C Extensions Group , nya tillägg till språket . Officiellt betecknas som undergrupp X3J11.1 , tenderar denna grupp att överväga C tillägg som skulle göra språket mer vänligt för numeriska och matematiska funktionerna .

  Tidigare:

  nästa:
  relaterade artiklar
  ·Hur får man en pekare till en Bitmap i C + +
  ·Static void funktioner i C
  ·Hur man skall fördela en 2D array med Malloc
  ·C + + Träning
  ·Hur ansluta Visual C till en Access- databas
  ·Konvertera Reality Factory Into XNA
  ·Hur man gör en X -och Y- Grid i C + + Text Game
  ·Csharp Reglage till DataGridView
  ·Hur man använder en tillfällig buffert i C + +
  ·Definition av CPP Arkiv
  Utvalda artiklarna
  ·Hur man skapar ny fil i Java
  ·Base SDK Saknas Xcode
  ·VB6 Speltid Error 70 : Åtkomst nekad
  ·Hur man skapar Datetime Med Int
  ·Inaktivera ActiveMARK Regedit
  ·Ställa Session attribut i JSP
  ·Hur man skriver ett skript för att avsluta en process
  ·Java Spring Vs. Struts
  ·Så här visar och struktur MySQL med PHP
  ·Hur man byter en karaktär i Vb.net 2003
  Copyright © Dator Kunskap http://www.dator.xyz